top of page

Z důvodu nutnosti nebo ochrany objektů (betonové ohrady, tunely, mosty atd.) se přípravek KaWaTech® nanáší na chráněné plochy válením nebo nástřikem.

Betonové konstrukce jsou opatřeny nátěrem KaWaTech®, aby se minimalizovala nosnost a vzhled, stejně jako opravy způsobené posypovou solí nebo pronikáním vody. Nátěr betonových konstrukcí také snižuje náklady na údržbu.

KaWaTech® zabraňuje pronikání vlhkosti do betonové konstrukce a pokud by vlhkost přesto pronikla do stěnového systému, bude rozptýlena difuzí.

PA100013.jpg
bottom of page