top of page

Ochrana povrchů budov a venkovních zařízení představuje významnou část nákladů na zachování struktury budov a kulturních statků. 

Konzervace (z latinského conservare - "uchovat, zachovat") je uchování předmětů na dlouhou dobu. 

KaWaTech® je filmotvorný nátěr pro dočasnou ochranu povrchů budov, který má zlepšenou odolnost vůči povětrnostním vlivům a odlupování. Vyvinutým produktem je filmotvorná barva, která se nanáší na očištěné povrchy budov.

Podklad musí být suchý (žádná vlhkost v natíraném povrchu nebo na něm).

Nátěr se nanáší v tloušťce 0,4 mm. Z narolovaných nebo nastříkaných ploch se vytvoří souvislý film, který chrání ošetřený povrch stavby před pronikáním vody (odolnost proti mrazu a posypové soli), vlivy prostředí a nečistot a obsahuje UV ochranu vlivem slunečního záření.

IMG_0397.jpg
bottom of page